Onze diensten

Wij staan op meerdere fronten voor u klaar. Komt u er zelf niet uit qua financiën of voor één van uw familieleden? Bekijk wat wij voor u kunnen betekenen.
Contact

Bewindvoering

Wanneer iemand door ziekte, psychische of lichamelijke aandoeningen, ouderdom, verslaving of door verkwisting niet in staat is om zijn financiën goed te beheren, bestaat er de mogelijkheid om via de rechter onder beschermingsbewind gesteld te worden.

Beschermingsbewind wordt ook wel bewind of onderbewindstelling genoemd en houdt in dat een bewindvoerder het geld en de goederen van de “onder bewind gestelde” beheert. Degene die onder bewind is gesteld mag niet meer zelf beslissen over zijn bezittingen; een bewindvoerder beschermt deze zaken vanaf het moment dat het bewind is uitgesproken.

Beschermingsbewind kan bij de rechtbank door uzelf worden aangevraagd maar ook door familie, hulpverlening of gemeente. Beschermingsbewind kan tijdelijk zijn, maar ook voor onbepaalde tijd.

Wat doet een bewindvoerder? 

De belangrijkste taak van een bewindvoerder beschermingsbewind, is het beheren en beschermen van het vermogen van een cliënt.

De bewindvoerder stelt een budgetplan op aan de hand van de inkomsten en de vaste lasten (huur, gas, electra, water, leefgeld, zorgverzekering, inboedel- aanspakelijkheids- en uitvaartverzekering).

Als er meer wordt uitgegeven dan er binnenkomt, onderzoekt de bewindvoerder wat er moet gebeuren om het budget sluitend te krijgen.

Dit gebeurt in overleg met de cliënt maar kan soms leiden tot minder populaire maatregelen. De bewindvoerder beslist uiteindelijk, maar zal wel proberen uit te leggen  waarom een beslissing wordt genomen.

De bewindvoerder grijpt in als dat nodig is. Jaarlijks legt de bewindvoerder rekening en verantwoording af over zijn handelen ten overstaan van de Kantonrechter.

Meer lezen

Budgetcoaching

ReSa budget coaching voor particulieren. Bent u het overzicht in uw financiën kwijt? Stapelen de poststukken zich op en bent u het overzicht even helemaal kwijt?

Maakt u zich geen zorgen, er zijn veel mensen die zich hierin herkennen. Iedereen kan te maken krijgen met financiële problemen. ReSa budget coaching kan u weer inzicht bieden in uw financiële situatie en we gaan vervolgens doelgericht op zoek naar oplossingen om uw financiën weer in balans te krijgen.

Voor iemand die financiële problemen heeft is een budgetcoach een grote investering. Deze investering betaald zich echter zeer snel terug. In een hoofd zonder stress is ruimte om te groeien!

Wat kunt u van ons verwachten? 

• Inzicht in de inkomsten, uitgaven en schulden
• Sluitend maken van de huishoudbegroting
• Opstellen van een budgetplan/ maandoverzicht
• Helpen bij ordenen van papieren in een budgetmap
• Bij loonbeslag controleren of dit voldoet aan de wettelijke normen
• Opstellen van een schulden overzicht
• Mogelijkheden m.b.t. toeslagen, subsidies en andere extra inkomsten bekijken
• Mogelijkheden m.b.t. kwijtschelding en besparingen bekijken
• Opstellen halfjaar rapportage en deze bespreken

meer lezen

Mentorschap

Lees hier binnenkort meer over Mentorschap bij ReSa

Binnenkort meer informatie.

.