Bewindvoering bij ReSa

Bewindvoering is een maatregel voor personen die niet of weinig zorg kunnen dragen voor hun financiën. Dit kan bijvoorbeeld door schulden zijnmaar ook door mentale of fysieke aandoeningen.

ReSa bewindvoering

Wat is bewindvoering

Beschermingsbewind wordt ook wel bewind of onderbewindstelling genoemd en houdt in dat een bewindvoerder het geld en de goederen van de “onder bewind gestelde” beheert. Degene die onder bewind is gesteld mag niet meer zelf beslissen over zijn bezittingen; een bewindvoerder beschermt deze zaken vanaf het moment dat het bewind is uitgesproken.

Beschermingsbewind kan bij de rechtbank door uzelf worden aangevraagd maar ook door familie, hulpverlening of gemeente. Beschermingsbewind kan tijdelijk zijn, maar ook voor onbepaalde tijd.

Wat doet een bewindvoerder

ReSa bewindvoering

De belangrijkste taak van een bewindvoerder beschermingsbewind, is het beheren en beschermen van het vermogen van een cliënt. De bewindvoerder stelt een budgetplan op aan de hand van de inkomsten en de vaste lasten (huur, gas, electra, water, leefgeld, zorgverzekering, inboedel- aanspakelijkheids- en uitvaartverzekering).

Als er meer wordt uitgegeven dan er binnenkomt, onderzoekt de bewindvoerder wat er moet gebeuren om het budget sluitend te krijgen. Dit gebeurt in overleg met de cliënt maar kan soms leiden tot minder populaire maatregelen. De bewindvoerder beslist uiteindelijk, maar zal wel proberen uit te leggen  waarom een beslissing wordt genomen. De bewindvoerder grijpt in als dat nodig is. Jaarlijks legt de bewindvoerder rekening en verantwoording af over zijn handelen ten overstaan van de Kantonrechter.

Intakegesprek

De intake vindt over het algemeen plaats  bij u thuis. Tijdens de intake wordt onze werkwijze uitgelegd en er wordt uitgebreid besproken wat de wederzijdse verwachtingen zijn.

Daarnaast wordt uitgelegd hoe de aanvraag beschermingsbewind bij de rechtbank in zijn werk gaat en worden er de nodige formulieren ingevuld.
Veel van u gegevens worden direct digitaal ingevoerd en u maakt op deze manier gelijk kennis met ons administratie systeem Onview. Voor dit systeem ontvangt u een inlogcode zodat u ten alle tijden mee kunt kijken in uw financiële administratie.

Wanneer alle benodigde stukken aanwezig zijn, sturen wij de aanvraag beschermingsbewind naar de rechtbank.

Respectvol met elkaar omgaan, voor u en ons prettig

Goede bewindvoering hangt of staat met een goede samenwerking tussen cliënt en bewindvoerder. Een bewindvoerder kan zijn werk alleen goed doen als alle relevante informatie wordt doorgegeven en beide partijen zich houden aan de gemaakte afspraken.

Wanneer wij constateren dat een cliënt het bewind tegenwerkt dan volgt er een gesprek. Volgt hierop geen verbetering  dan zullen wij de rechtbank om ontslag of opheffing van het bewind verzoeken. Onder een goede samenwerking wordt ook respect voor elkaar verstaan.

Iedereen wordt gelijk behandeld ongeacht godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht, nationaliteit, hetero- of homoseksuele geaardheid of burgerlijke staat. Scheldpartijen en bedreigingen worden niet getolereerd. Mocht er na een waarschuwing geen verandering optreden dan zal dit gemeld worden aan de rechtbank.

Respectvol met elkaar omgaan, voor u en ons prettig

Goede bewindvoering hangt of staat met een goede samenwerking tussen cliënt en bewindvoerder. Een bewindvoerder kan zijn werk alleen goed doen als alle relevante informatie wordt doorgegeven en beide partijen zich houden aan de gemaakte afspraken.

Wanneer wij constateren dat een cliënt het bewind tegenwerkt dan volgt er een gesprek. Volgt hierop geen verbetering  dan zullen wij de rechtbank om ontslag of opheffing van het bewind verzoeken. Onder een goede samenwerking wordt ook respect voor elkaar verstaan.

Iedereen wordt gelijk behandeld ongeacht godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht, nationaliteit, hetero- of homoseksuele geaardheid of burgerlijke staat. Scheldpartijen en bedreigingen worden niet getolereerd. Mocht er na een waarschuwing geen verandering optreden dan zal dit gemeld worden aan de rechtbank.

Financiele hulpverlener

Een bewindvoerder is een financieel hulpverlener en verzorgt uw financiën. Ons administratie systeem Onview geeft u als  cliënt de mogelijkheid om 24 uur per dag in te loggen en te kijken wat er met uw geld is betaald. Voor vragen en/of opmerkingen zijn wij op vaste tijden telefonisch bereikbaar en kunt u ons altijd mailen. Afspraken voor een huisbezoek worden alleen gemaakt indien hier aanleiding voor is.

ReSa werkt regelmatig samen met hulpverlenende instanties en wanneer het in uw situatie wenselijk is, staan wij positief tegenover een kennismaking met uw hulpverlener om zodoende een goede samenwerking tot stand te brengen.

Zet de eerste stap

Aanmelden kan via het contactformulier, per mail of telefonisch. Binnen 48 uur nemen wij contact met u op en bespreken met u wat er gaande is. Aan de hand van dit gesprek wordt al dan niet besloten om een vervolgafspraak (intake) te maken met één van de bewindvoerders van ReSa

info@resa.nl

Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.